Zajecia pozalekcyjne w Gimnazjum nr 1  im. Polskich Noblistów w Policach

1 semestr roku szkolnego 2016 2017

Zajęcia pozalekcyjne W G1