Oto skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2016/2017:

Przewodniczący: Robert Skórzyński 3F

Zastępca: Sandra Rybak 3D

Członkowie:

Izabella Kasprzyk 2A

Amina Larhzali 2B

Aleksandra Walczak 2B

Jakub Nowak 3A

Maciej Witkowski 3B

Wiktoria Jankowska 3D

Oliwer Kulon 3E

 

Opiekun: Joanna Kowalczyk