wybory

Przedstawiamy kandydatów do Zarządu Samorządu Uczniowskiego. 

Wybory odbędą się już 15 września 2015r. 

Zachęcamy do czynnego udziału w wyborach!