0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

0009

0010

0011

Nakrętki dla dawidab bgfn b

plakat1

 

Nakrętki dla dawida luty 1

W środę, 21 lutego 2018r w Zespole Szkół im.I. Łukaszewicza w Policach odbył się turniej hokeja na lodzie. W turnieju wzięli  udział uczniowie z  czterech  szkół  podstawowych z Polic: Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podstawowa nr 8 i Szkoła Podstawowa nr 6.

Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym” w dwóch grupach. Impreza przebiegała w bardzo miłej i sportowej atmosferze.

Nasza szkołę reprezentowały następujące osoby:

CHŁOPCY:

Bugalski Damian klasa III d

Dempc Jakub klasa III a

Kawnik Dominik klasa III a

Szustakiewicz Dawid klasa III a

Tomczak Łukasz klasa III d

DZIEWCZĘTA:

Kapinos Agata klasa III b

Manerowska Nikola klasa III b

Sekuła Natalia klasa III b

Ganakowska Honorata klasa III b

Tkaczuk Martyna klasa III b

    Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy za dział!

Opiekunowie:

Marzena Kowalska

Ilona Bednarek

 

 

IMG 5603

 

IMG 5592

 

IMG 5594

IMG 5599

Grupę docelową projektu stanowią uczniowie Gimnazjum nr 1 – chętni, zaangażowani, otwarci na nowe wyzwania, którzy poinformowani o projekcie przez swoich nauczycieli sami zgłoszą się do udziału w projekcie. 

Podczas zajęć wprowadzamy ich w świat chemii, poprzez doświadczenia i eksperymenty. 

20171014 091846

20171014 091544

20171014 092131

20171014 091910

W ramach projektu „Lepszy start” prowadzone są zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla uczniów gimnazjum z dysleksją rozwojową. Podczas zajęć uczniowie mają dodatkową lekcję i dodatkową szansę na: usprawnianie swojej mowy,  opanowanie podstawowych umiejętności szkolnych czytania i pisania czy rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej. Bardzo chętnie też realizują się manualnie, rozwiązując m. In . dyktanda graficzne. Na zajęciach są stosowane różnorodne metody pracy iciekawe środki dydaktyczne, np. zeszyty ćwiczeń, gry dydaktyczne, loteryjki sylabowe, puzzle dydaktyczne itp.Gimnazjaliści są bardzo aktywni, chętnie pracują, wykazują duże zainteresowanie tym, co będą robić na  zajęciach.
 2
 
4
 
5

Na zajęciach z języka angielskiego, realizowane w ramach projektu „ Lepszy start ”, uczęszczali uczniowie z klasy drugiej i trzeciej gimnazjum.. Zajęcia odbywały się w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo dla każdej grupy. W okresie od września do końca stycznia każda grupa odbyła 32 godziny zajęć.   Uczestniczyło w nich dwudziestu czterech uczniów. Na pierwszych zajęciach przeprowadzony zostały test sprawdzający poziom wiedzy i umiejętności uczniów, co pozwoliło zaplanować pracę.  

 Zajęcia były realizowane zgodnie z tematyką zawartą we wcześniej przygotowanym programie.        W zakresie słownictwa zostały powtórzone i utrwalone tematy z działów: Człowiek, Rodzina, Sztuka, Upodobania, Zainteresowania …

Uczniowie rozwijali sprawności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim.  Umiejętność mówienia była ćwiczona poprzez udział w Debacie Oksfordzkiej, za pomocą dialogów w parach i grupach.

Aby rozwijać umiejętność czytania ze zrozumieniem uczestnicy projektu przeczytali lekturę „Alicja w krainie Czarów”. Napisali plan wydarzeń, streszczenie, charakterystykę wybranych postaci, przygotowali zestawy ciekawych słów do nauczenia się.

Uczniowie uczyli się przetwarzać informacje w zakresie języka angielskiego poprzez tworzenie gier planszowych, dubbingowanie fragmentów filmów i tworzenie napisów.

W celu podnoszenia kompetencji językowych wykonywali zadania ze słuchania, czytania i używania struktur gramatycznych na poziomie B1 i B2.